DCW EDITIONS PARIS. Sebastian Summa arbetar i sin studio i östra Berlin och är en riktig ”doer”. Före universitetsstudierna arbetade han som smed i en miljö av järnskrot, metall och stål. Arbetet i hans ateljé går utanför tiden, arbetet är klockan.

Det är intressant att se en stilig man i denna grova miljö arbeta med så delikata föremål.Influerad av Science Fiction och astronomi har han skapat denna lampa som är som ett stjärnfall. Namnet är ORG. Elegant och överraskande klassik färdas den från grov till sofistikerad miljö.