ELFLUGAN. SMAK Design har sedan julen 2015 legat i strid med företaget Star Trading angående intrång i upphovsrätten till Elflugan. Star Trading har först i Patent- och marknadsdomstolen och därefter i Patent- och marknadsöverdomstolen förbjudits att sälja flera olika ljusstaksmodeller, vilka bedömdes vara alltför lika Elflugan. Star Trading överklagade också Patent- och marknadsöverdomstolens dom till Högsta domstolen, men fick inget prövningstillstånd varför domen glädjande nog står fast. En fyra år lång kamp fick därmed ett glädjande slut!